Kvinnohemmet i Hudiksvall är ett HVB- hem med 30 års erfarenhet för kvinnor med 10 platser. Vi tar emot kvinnor från 18 år med beroendeproblematik; missbruk av alkohol, narkotika och/eller läkemedel, samt känslomässiga, sociala och relationsproblem. Då vi är ett mindre behandlingshem har vi möjlighet att tillgodose personliga behov.

  
 
Grundbehandlingen är 12 veckor med möjlighet till förlängning och vi erbjuder också 4 veckors återfallsbehandling. Behandlingen är evidensbaserad och följer socialstyrelsens nationella riktlinjer; KBT, individuellt och i grupp och 12- stegsprogrammet. Vi har ett välstrukturerat veckoschema och en individuell behandlingsplan. Fördjupning inom våld, trauman och ätstörning ingår. Utöver detta har vi stort fokus på helheten med rutiner, hemlagad och ekologisk mat, kreativt skapande, träning, massage, fritidsaktiviteter, möjlighet till en lång utsluss och umgänge med barn i någon av våra fina lägenheter. 
 

 
"Vår vision är att klienten får en stark drogfri identitet tack vare ökad självkännedom och självkänsla. Genom hjälp och stöd att planera den egna ekonomin, sysselsättning och livet efter behandlingen stärker vi tilliten till den egna förmågan för en hållbar och nykter framtid"
  
 
Vi är glada och stolta över det goda betyg vi fått av ansvariga placerare
 
Se vårat kvalitetsindex