VÄLKOMMEN TILL KVINNOHEMMET I HUDIKSVALL
 
 
Vår målgrupp är kvinnor som är alkohol-, narkotika- eller läkemedelsberoende. Vi arbetar även terapeutiskt med känslomässiga och sociala problem och har goda möjligheter att tillgodose personliga behov på grund av att vi är ett litet behandlingshem. Terapeutiskt arbetar vi med KBT och 12-stegsprogrammet utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av missbruk och beroende.

Vår målsättning är att skapa ett meningsfullt liv utan droger och bygga upp förmågan att själv kunna påverka yttre och inre faktorer för att uppnå stabila lösningar på olika livsproblem.
 

 

AKTUELLT     Anhörighelg 20-22 november 2020

 
 
Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex
 
Vi är glada och stolta över det goda betyg vi fått av de ansvariga placerare som Skandinavisk Sjukvårdsinformation har intervjuat och sammanställt i sin Kvalitetsindexering av vår verksamhet.