VÄLKOMMEN TILL KVINNOHEMMET I HUDIKSVALL
 
 
Vår målgrupp är kvinnor som är alkohol-, narkotika- eller läkemedelsberoende. Vi anpassar vården efter var och ens behov och har goda möjligheter att tillgodose personliga önskemål på grund av att vi är ett litet behandlingshem, och vid behov kompletteras vården med externa konsulter.

Vår målsättning är att skapa ett meningsfullt liv utan droger och bygga upp förmågan att själv kunna påverka yttre och inre faktorer för att uppnå stabila lösningar på olika livsproblem.
 

AKTUELLT

 
Anhörigdagar 18 - 20 november 2016
 
 
 
Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex
 
Vi är glada och stolta över det goda betyg vi fått av de ansvariga placerare som Skandinavisk Sjukvårdsinformation har intervjuat och sammanställt i sin Kvalitetsindexering av vår verksamhet.