FAKTA


 UPPTAGNINGSOMRÅDE
 
  AKTUELLA RAMAVTAL
 
 
   
Hela Sverige.
 
HVB Vuxna med missbruk 2019

Alla Sveriges 290 kommuner kan göra avrop från detta avtal från och med 15 september 2021.

ANTAL PLATSER FÖR KVINNOR 10 varav 4 i träningslägenhet
 DYGNSKOSTNAD Kontakta oss för aktuella priser

 INDIVIDUELL VÅRDPLANERING
 
 • KBT, ACT, MI 
 • PE traumabehandling
 • 12 stegsprogram
 • Psykologiska tester vid behov
 • Akupunktur
 • Massage en gång i veckan
 • Yoga en gång i veckan
 • Träningspass två gånger i veckan
 • Läkarkontakt
 • Sjukgymnastik vid behov
 • Nattpersonal enligt avtal
 • Ekonomisk rådgivning
 • Möjlighet till hundkurs för dig med egen hund
 • Behandling mot ätstörning
 EFTERVÅRD Eftervårdssamtal 1 gång i veckan. För de som bor långt borta erbjuder vi upp till 3 återvändarveckor. Eftervården är kostnadsfri och pågår i 1 år efter utskrivning.
 FAMILJ Besökslägenheter finns tillgängliga för barn och familjemedlemmar på besök.
 UTSLUSS Vi eftersträvar en mjuk gradvis utsluss och stödjer klienten vid planering av ekonomi, bostad, arbete, praktik eller studier.
 DJUR Vi tar emot klienter med mindre husdjur såsom katt eller hund. Djurförsäkring är ett krav.