Kvinnohemmet i Hudiksvall anordnar

Anhörighelger 2021

                       

            ”Man har stått emot lögner, manipulation, förvirrande dubbla budskap,

            besvikelse, brutna löften m.m”

 

Har du en beroendeperson i din närhet som påverkar ditt liv och

er relation genom sitt beteende och sina attityder?

Vi vet att nära anhöriga: partners, barn och föräldrar

samt nära vänner på olika sätt drabbas fysiskt, känslomässigt och

mentalt av beroendesjukdomen.

 

Vill du få bättre förståelse för sjukdomens utveckling och inflytande på

omgivningen? Önskar du större kunskap och insikt i hur du själv kan

påverka ditt liv i en positiv riktning?

 

Kvinnohemmet i Hudiksvall är ett behandlingshem för kvinnor med

alkohol- narkotika- eller läkemedels beroende.  Vi anordnar även

kurser riktade till anhöriga.  I år ges dessa vid tre tillfällen.

 

Programinnehåll: Sjukdomsbegreppet Addiction dess symptom och utveckling,

Skuld, skam förnekelse, Kapitulation enligt 12-stegsprogrammet, Medberoende

och familjeroller i dysfunktionella familjesystem, Vuxet Barnproblematik,

Återfall och tillfrisknande, Återkommande reflektioner och feedback samt filmer.

 

Kursledare: Mari-Ann Paananen är alkohol och drogterapeut.. Genom sina egna erfarenheter och av att under 20 års tid ha arbetat professionellt med problematiken runt beroende medberoende och vuxet barn r hon också en efterfrågad föreläsare.

 

Plats och tid: Inga kurser inplanerade på grund av Covid-19 situationen.

 

Kostnad: Kursen är kostnadsfri för dig som är anhörig till inskriven klient och inkluderar kost och logi. Övriga deltagare betalar självkostnadspris 2000kr.

 

Anmälan och frågor: kurser@kvinnohemmet.com