Aktuellt

 
 
 

 

Anhörigdagar på Kvinnohemmet 24 - 26 maj 2019

 


Kvinnohemmet vill välkomna dig till en anhörighelg den 24 - 26 maj 2019
 
Vi vet att anhöriga och nära vänner, partners och barn, på olika sätt drabbats känslomässigt/mentalt och även fysiskt av denna sjukdom. 

 Under anhörigdagarna får du en del förklaringar till beteenden och attityder vi möter hos beroendepersonen.  
 Du får möta andra med liknande erfarenheter och inser att du inte är så ensam.
 Du får möjligheten att dela med dig och upptäcka hur befriande det är att få tala ut utan risk för  fördömanden, misstolkningar, försvar och bortförklaringar.

Programinnehåll

 Sjukdomsbegreppet Addiction, dess symtom och utveckling
 Skuld och skam samt förnekelse
 Kapitulation enligt 12-stegsprogrammet
 Medberoende och familjeroller i dysfunktionella familjesystem
 Vuxet Barn problematik
 Återfall och tillfrisknande
 Återkommande reflektioner och feedback samt filmer

   Vi träffas på Forsa Folkhögskola fredag kl 16.30 och avslutar på söndag kl.13.30
   Pris: 2.000 inkl kost

 

   Kostnadsfritt för anhöriga till våra klienter.

   Kostnad för boende tillkommer för dom som inte är anhöriga till klienter i behandlingen

 

Kontakta oss för Information och anmälan senast  15 maj  på information@kvinnohemmet.com eller ring Nanna på telefon 070-5159718

 

Vi välkomnar dig till denna helg enbart för din egen skull 

   

     

Mari Ann Paananen  terapeut