OM OSS


Kvinnohemmet i Hudiksvall ligger centralt i Hudiksvalls småstadsidyll i Hälsingland. Hudiksvall är en harmonisk stad med vacker omväxlande natur i omgivningarna. Här finns ett stort utbud och stark tradition av 12-stegsmöten.I 30 år har Kvinnohemmet bedrivit beroendevård med goda resultat och högt anseende. Vi lägger stor vikt vid livsstilsförändring genom sunda dagliga rutiner och ett väl utarbetat veckoschema, dessutom finns personal på plats dygnet runt. 

Nanna Heidarsdottír
Verksamhetschef och psykoterapeut
Nanna driver Kvinnohemmet och har en gedigen utbildning bakom sig inom bland annat traumabehandling PE, KBT, ACT och psykoterapi steg 1. Är sjuksköterska i grunden.

Anja Rönnestrand
Vice verksamhetschef
MET och MI utbildad. 
 
Maja Wätte
Husmor
 

Eva Modin
Dramapedagog och rosenterapeut
Eva ansvarar för kreativiteten, leder yoga och ger klienterna rosenmassage varje vecka. Eva är även utbildad i återfallsprevention och ACT.

Mia Stark 
Behandlare
Ansvarig för anhörighelg och fördjupade stegsamtal. Är utbildad i återfallsprevention, sorgebearbetning, krissamtal och ledarskap.

Yvonne Winlöf
Behandlingsassistent och eftervårdsansvarig
Tidigare arbetat inom psykiatrin. Utbildad MI.
 
Birgitta Oskarsdottir 
Behandlingsassistent 
Undersköterska och utbildad i MI.