Behandlingsinnehåll 

 
Vår målsättning är att se hela människan och erbjuda en livsstilsförändring för kvinnor med beroendeproblematik. På motsvarande sätt som vi behandlar beroendet arbetar vi med att förändra dysfunktionella beteenden och mönster, omstrukturera inlärda tankar och grundantaganden samt höja självkänslan och den egna förmågan att hantera olika situationer. Behandlingens teoretiska grund är i linje med Socialstyrelsens nationella linje, och helheten är i fokus för att individen ska skapa en sund livsföring som håller för en nykter framtid. 
 
Den kontinuerliga behandlingen hos oss på Kvinnohemmet innehåller följande:
 • Evidensbaserad beroendebehandling
 • Individuella samtal
 • Kognitiv beteendeterapi, KBT
 • Acceptance and Commitment Therapy, ACT
 • 12-stegsbehandling
 • Kunskap om medberoende
 • Fördjupning inom återfallsprevention
 • Verktyg för ett nyktert och drogfritt liv
 • Manualbaserat program för att öka självkänslan
 • Kreativt skapande
 • Vardagsmotion
 • Träning
 • Massage
 • Yoga, meditation och avslappning
 • Hjälp och stöd med att ta tag i ekonomin
 • Hjälp och stöd med att skapa sunda rutiner och en sund livsföring
Vi erbjuder även möjlighet till PTSD-behandling och KBT för ätstörningsproblematik, traumaterapi och fobiträning.