SSIL Kvalitetsindex


Vi är glada och stolta över det goda betyg vår verksamhet har fått av de ansvariga placerare som SSIL har intervjuat och sammanställt i sin Kvalitetsindexering.
 
Intervjuerna genomfördes mellan 2019-11-23 till 2020-11-22 och gav oss ett medelbetyg på 8,7 av 10 möjliga för samtliga frågor.  
 • Information om verksamheten - 8,7
 • Mottagande och introduktion - 9,0
 • Verksamhetens arbete kring behandlingsplan - 8,8
 • Verksamhetens omvårdnadsinsatser - 9,0
 • Verksamhetens arbete med att motivera klienten - 9,2
 • Social kontroll - 8,4
 • Arbete och studier - 8,7 
 • Fritidsaktiviteter - 8,8 
 • Uppföljning och rapportering kring klienten - 8,0 
 • Utslussning - 8,7 
 • Placeringens lämplighet - 9,0
 • Helhetsbedömning - 8,6
"Deras starkaste sida är helhetssynen. Det är bara kvinnor som är där och de jobbar även med destruktiva relationer och är inte bara smalt inriktade på att jobba med beroendet"
 
"Starka sidor är att de jobbar med olika delar, utifrån det klienten har behov av. De jobbar med trauma och att sätta gränser. De känns flexibla och kan ta sig an olika problematik och de erbjuder bra eftervård" 

Ta del av hela rapporten

- Strategi och metod
- Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall
- Genomförda intervjuer
 
Tillbaka till startsidan